PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG -0%

Chi tiết sản phẩm

 • 1. Bán hàng
 • - Order trên máy tính bảng, điện thoại Android
 • - Báo giá cho khách, giảm giá, khuyến mại
 • - Đặt bàn trước
 • - Khách hàng nợ, thanh toán thẻ, chuyển khoản
 • 2. Quản lý kho hàng
 • - Tồn kho, kiểm kê kho
 • - Chuyển kho
 • 3. Quản lý công nợ
 • - Chi tiết công nợ và đối chiếu công nợ
 • - Thanh toán công nợ
 • 4. Quản lý thu chi
 • - Tạo phiếu thu, chi
 • - Xem tồn quỹ
 • 5. Quản lý nhân sự
 • - Danh sách nhân viên, ca làm việc, tạm ứng lương, chấm công, tính lương, thưởng phạt 
 • 6. Chức năng quản trị
 • - Thống kê doanh thu, xem báo cáo
 • - Sao lưu, phục hồi dữ liệu
 • - Tạo người dùng và phân quyền 
 • + ĐĂNG KÝ THÊM GÓI XEM BÁO CÁO QUA ĐIỆN THOẠI: + 1,000,000VNĐ

Giao diện đăng nhập Phần mềm Quản lý Nhà Hàng
Giao diện chính của phần mềm

Giao diện chính của danh mục mặt hàng
Giao diện quản lý bán hàng tổng quát
Bình luận sản phẩm