PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI -0%

Chi tiết sản phẩm

 • - Bán hàng: Báo giá, đặt hàng, bán lẻ, bán sỉ, khách trả hàng, chăm sóc khách hàng
 • - Tồn kho, kiểm kê kho
 • - Chuyển kho, xuất trả nhà cung cấp
 • - Sửa chữa: 
 • - Chi tiết công nợ và đối chiếu công nợ
 • - Thanh toán công nợ
 • - Tạo phiếu thu, chi
 • - Xem tồn quỹ
 • - Danh sách nhân viên, ca làm việc, tạm ứng lương, chấm công, tính lương, thưởng phạt 
 • - Thống kê doanh thu, xem báo cáo
 • - Sao lưu, phục hồi dữ liệu
 • - Tạo người dung và phân quyền
 • + ĐĂNG KÝ THÊM GÓI XEM BÁO CÁO QUA ĐIỆN THOẠI: + 1,000,000VNĐ

Giao diện đăng nhập PM Quản Lý Cửa Hàng Điện Thoại
Giao diện truy cập nhanh của PM Quản Lý Cửa Hàng Điện Thoại
Giao diện hóa đơn bán lẻ khi bán hàng

Dạo diện tồn kho bán hàng theo từng loại hàng

Chi tiết bảng giá cả và sản phẩm

 
Bình luận sản phẩm