PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG -0%

Chi tiết sản phẩm

 • 1. Bán hàng
 • - Hóa đơn bán hàng
 • - Báo giá cho khách
 • - Đặt hàng thanh toán trước
 • - Khách mua nợ, trả hàng
 • 2. Quản lý kho hàng
 • - Tồn kho, kiểm kê kho
 • - Chuyển kho
 • 3. Quản lý công nợ
 • - Chi tiết công nợ và đối chiếu công nợ
 • - Thanh toán công nợ
 • 4. Quản lý thu chi
 • - Tạo phiếu thu, chi
 • - Xem tồn quỹ
 • 5. Quản lý nhân sự
 • - Danh sách nhân viên, ca làm việc, tạm ứng lương, chấm công, tính lương, thưởng phạt 
 • 6. Chức năng quản trị
 • - Thống kê doanh thu, xem báo cáo
 • - Sao lưu, phục hồi dữ liệu
 • - Tạo người dung và phân quyền
 • ĐĂNG KÝ THÊM GÓI XEM BÁO CÁO QUA ĐIỆN THOẠI: + 1,000,000VNĐ
  
Giao diện đăng nhập PM Quản Lý Cửa Hàng

Giao diện chính của hóa đơn bán hàng
Cửa sổ thanh toán đơn hàng
Báo cáo thu chi theo ngày - Báo cáo tồn kho
Bình luận sản phẩm